Styrelse och verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Bredträsk Bya-män för året 2009-01-01----2009-12-31

 

 

Styrelsen har under året bestått av.

 

Ordförande   Kjell-Anders Persson

Sekreterare    Elisabeth Vallrud

Kassör           Kjell-Anders Persson

Ledamot       Bertil Vallrud

Sven-Göran Jonsson

Byålderman  Roland Näslund

Suppleant      Ann Norgren

 

Revisorer       Torgny Lindberg

                      Bo-Inge Jonsson

Suppleant      Rolf Eriksson

 

 

 

Styrelsen har under året haft 4 st sammanträden

Byastämma hölls den 24 april 2009

Under året har el framdragits till 6 st husvagnsplatser samt en utelampa uppsatts på området.  Avverkning av skymmande träd samt justering av husvagnsplatser har skett.

En skylt för området har uppsatts vid infart.

De 2 sista tomterna har arrenderats ut under året  Sammanlagt finns nu 14 st byggbara samt en ej byggbar tomt utarrenderade.

Stigen till sexberget har färdigställts och bidrag utbetalats.

Majbrasa anordnades vid Storsjön.

Porslinsskåp och bron vid byastugan har åtgärdats. Kvar att åtgärda är plåtbeslag vid skorsten.

Enligt traditionen kallas det varje sommar till en gemensam städdag.

En byadag med byavandring och underhållning av Tjärnmyrbergaren anordnades med ett glädjande stort intresse.

En surströmmingsfest anordnades i byastugan, vilket var mycket uppskattat av en  fullsatt byastuga.

Under året har Bredträsk –byamän övertagit ansvaret för Bredträsk Kapell och Blomsterfond.

Bredträsk byamän har till Bjurholms Församling påtalat den dåliga snöröjningen och belysning vid Kapellet.

Ålderman har ansvarat för att julgranen var uppsatt och lyste sitt välkomnande sken under julen, ålderman har också hissat flaggan vid byastugan under flaggdagar.

 

 

Styrelsen för

Bredträsk Byamän

2010-03-16

 

Comments