Jakt

 
 
 Bredträsk viltvårdsområde
 
Bredträsk VVO, med jaktmarker i Bjurholms kommun Västerbottens län,
består av en areal av 7 300 ha.
Jaktmarkerna innehåller de bästa vilt-
biotoperna för alla jaktbara villebråd.
Björnarnas antal ökar och många ser
björn på sina marker, men än har 
ingen skjutits under jakt.
Det finns många vattendrag där
bäverjakt är möjlig.
Småviltskort säljs för viltvårdsom-
rådet och är tillåtet med vissa restrik-
tioner under de dagar som älg jagas.
Tag kontakt med jaktledarna.
 
Jaktkortsavgifter för småvilt:
Årskort ej medlem    500kr
Årskort medlem        100kr
Dagskort                     50kr
Gästjägare för älgjakt jagar gratis i
sällskap med medlem. 
Jaktledare:
SCA Laget:       Tomas Strinnholm 
                                070-3779514    
Privata Laget:   Carl-Isak Lindberg
                        070-5598574
                        Kjell-Anders Persson
                        070-6739190
 
 
 
 
     
 
 
 
En kraftig älgstam skapar många
jakttillfällen för de 2 jaktlag med 22
medlemmar som finns i byn.
Dessutom finns småvilt och en god
tillgång på skogsfågel.
Älgjakten bedrivs av 2 jaktlag. 
Tilldelningen för år 2013 är 19 vuxna
och 19 kalv.
Ett gemensamt slakteri utgör den
naturliga samlingspunkten under
jakten.

 
Jaktkort säljs av:
Kjell-Anders Persson    070 6739190
Tomas Strinnholm        070 3779514
 
Styrelsen:
Ordförande:    Leif Strinnholm                     
Kassör:           Kjell-Anders Persson
Ledamot:        Nicklas Jonsson
                      Hans Strinnholm
                      Fredrik Strinnholm
Comments